O Firmie

Od początku nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa przedsiębiorstw i zakładów pracy. Aby móc kompleksowo realizować to zagadnienie kierunkujemy swoje działania na poniższe obszary bezpieczeństwa.

LEGALIZACJA I SERWISOWANIE WAG

Wykonujemy usługi w zakresie budowy wag przemysłowych oraz ich legalizacji, serwisowania i specjalistycznych napraw. Ponadto realizujemy modernizacje wag z mechanicznych na hybrydowe lub w pełni automatyczne.

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

Na przestrzeni ostatnich 15 lat zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy instalacje telewizji dozorowej CCTV w większości kopalni na terenie Górnego Śląska. Systemy wizyjne obsługiwane i serwisowane są w większości przypadków przez pracowników naszej firmy.

OCHRONA FIZYCZNA

Realizujemy usługi kompleksowej ochrony fizycznej różnorodnych placówek, jednak przede wszystkim obiektów przemysłowych, a w szczególności związanych z górnictwem.

KONTROLA JAKOŚCI TOWARÓW MASOWYCH

Dysponujemy specjalistyczną grupą kontrolną. Od 2005 roku wykonujemy kontrolę wszelkiego typu towarów masowych zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W zakresie pobierania prób oraz przeprowadzania badań analitycznych współpracujemy z akredytowanymi firmami probierczymi i laboratoriami.

ANALIZY EKONOMICZNE, AUDYTY EKONOMICZNE

Od początku naszej działalności wykonujemy analizy ekonomiczne – doraźne i bieżące audyty ekonomiczne podmiotów uczestniczących w handlu węglem. Obejmują zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne o różnych „rozmiarach”, od indywidualnej działalności gospodarczej po koncerny energetyczne.