Gryf

“GRYF” – funkcjonalny i nowoczesny system nadzoru i ewidencji pojazdów

Monitor Sp. z o.o. przedstawia system „GRYF” służący do nadzoru oraz ewidencji pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Dotyczy to pojazdów wjeżdżających po towar, samochodów serwisowych oraz innych upoważnionych do wjazdu.

System funkcjonuje na linii: posterunek ochrony przy bramie wjazdowo/wyjazdowej – posterunek monitoringu wizyjnego. Pracownik ochrony przy bramie rejestruje w systemie wszystkie pojazdy wjeżdżające po towar lub w jakimkolwiek innym celu uzasadnionym potrzebami Zamawiającego. Natomiast operator systemu monitoringu wizyjnego po zweryfikowaniu poprawności załadunku zezwala każdorazowo na wyjazd poszczególnych pojazdów. Aplikacja uniemożliwia pracownikowi ochrony wypuszczenie samochodu bez uprzedniej zgody operatora monitoringu.

W systemie rejestrowane są następujące dane:

  • przez pracownika ochrony na bramie wjazdowej (nr rej. pojazdu, nazwisko kierowcy, sort),

  • przez operatora monitoringu (przy wykorzystaniu modułu wizualizacji danych: tara, netto i brutto pojazdu, numer wagi, załadowany sort, ewentualne uwagi oraz zgoda na wyjazd).

Daty i godziny dokonywania poszczególnych wpisów przypisywane są automatycznie.

Program pozwala na bieżąco zweryfikować, ile pojazdów jest na terenie zakładu i po jaki asortyment przyjechały. Ponadto “GRYF” archiwizuje zarejestrowane dane, które dostępne są w raportach (skrócony lub pełny) z możliwością wydruku zgodnie i w zakresie nadanych uprawnień.

Wszystkie dane rejestrowane w systemie precyzyjnie identyfikują osoby dokonujące wpisów. Dotyczy to operatora monitoringu oraz pracownika ochrony. Każdy nowy wpis, jak i modyfikacja posiada sygnaturę daty i czasu jego wykonania. Dostęp do aplikacji jest możliwy wyłącznie po poprawnym procesie autoryzacji, przeprowadzanym za pomocą loginu i hasła. “GRYF” posiada kilka poziomów uprawnień: administrator, pracownik monitoringu oraz pracownik ochrony.

Wprowadzenie systemu bez żadnego uszczerbku może zastąpić książki ewidencji pojazdów prowadzone w formie papierowej zarówno przez pracowników ochrony, jak i operatorów systemu monitoringu wizyjnego.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z programu.

gryf3