Kontrola jakości towarów masowych

Swoim Klientom oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie kontroli jakości i ilości towarów masowych, a także ich zgodności z procedurami – wynikającymi z umów zawartych przez Strony. Od lat świadczymy usługi kontrolne dla większości podmiotów z branży górniczej.

W ramach usługi kontroli jakości towarów masowych realizujemy:

  • kontrolę ilości i jakości paliw stałych i płynnych (węgiel, drewno, mazut, paliwa),

  • kontrolę transportu towarów masowych (kruszywa, kamień, złom).

Zapewniamy wykonywanie analiz chemicznych przeprowadzanych w certyfikowanych laboratoriach na terenie całego kraju.