Ochrona fizyczna

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń – zapoznaj się z naszą ofertą

W ramach ogólnie pojętych usług ochrony oferujemy realizację zadań dotyczących zarówno bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, jak i kompleksowej obsługi systemów monitoringów wizyjnych.

Ochrona fizyczna obiektów wykonywana jest przez przeszkolonych, jednolicie umundurowanych i oznakowanych pracowników ochrony, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Zatrudniamy doświadczonych fachowców i wykwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Są oni wyposażeni w stosowne środki łączności oraz adekwatne środki przymusu bezpośredniego.

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia każdorazowo przeprowadzamy szczegółowe oględziny obiektu, mające na celu jak najlepszą organizację służb ochrony, która pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz nadmierne koszty ponoszone na ochronę.

Profesjonalne audyty bezpieczeństwa obiektów

Wykonujemy również audyty bezpieczeństwa obiektów, w ramach których analizujemy funkcjonowanie ochrony fizycznej, zabezpieczeń technicznych, dokumentację ochronną, stosowanie procedur oraz występowanie istotnych zagrożeń. Sporządzony raport pozwoli na ustalenie poziomu bezpieczeństwa, a także zaproponowanie optymalnych rozwiązań. Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń to nasza specjalizacja. Zachęcamy do współpracy.