Zabezpieczenie tehniczne

 • projektowanie i instalowanie systemów telewizji przemysłowej
 • projektowanie i instalowanie lokalnych systemów   alarmowych,   sygnalizujących   zagrożenie   chronionych osób
  i mienia z możliwością monitorowania i interwencji
 • zwalczanie podsłuchów i podglądów
 • obserwacja   obiektów   chronionych,   w   sposób adekwatny do potrzeb
  i wymagań Zleceniobiorcy

Mając na uwadze stale rosnącą liczbę kradzieży z włamaniem, napadów, rabunków i innych zagrożeń bezpieczeństwa mienia i ludzi, proponujemy Państwu projektowanie zabezpieczeń w zależności od potrzeb, możliwości i specyficznych warunków danego obiektu.

 • wykorzystujemy najnowsze technologie
 • gwarantujemy wysoką jakość urządzeń
 • gwarantujemy fachową obsługę serwisową