Zintegrowany system zabezpieczenia wag

Monitor Sp. z o.o. przedstawia zintegrowane zabezpieczenie techniczne procesu ładowania, ważenia, sprzedaży kruszyw i materiałów sypkich – na samochody, a także wagony kolejowe. Umożliwia on integrację dwóch niejako różnych od siebie dziedzin w aspekcie merytorycznym, jakimi są telewizja dozorowa CCTV oraz proces sprzedaży, w jedno sprawnie działające zabezpieczenie wag. Dzięki udostępnieniu informacji handlowych i zdarzeń z użyciem elektronicznych systemów ważących operatorowi, który obsługuje systemy monitoringu wizyjnego, uzyskujemy dodatkową ochronę sprzedaży.

Wchodzące w skład systemu urządzenie TIP (Text In Picture) przetwarza informacje handlowe. Umożliwia ich podgląd przez obsługę monitoringu wizyjnego dla firm, wyświetlając obraz z systemów telewizji przemysłowej CCTV – z jednoczesnym dostępem do danych ze sprzedaży, takich jak:

  • ważenie tary,

  • ważenie brutto,

  • skierowano do rozładunku,

  • przyjęcie wyniku ważenia tary,

  • przyjęcie wyniku ważenia brutto,

a także wielu innych zdarzeń, które może zainicjować system sprzedaży.

Rzetelnie, kompleksowo zabudowany system, który składa się z kamer CCTV, rejestratorów i urządzenia TIP, pozwala kwalifikowanemu pracownikowi zabezpieczenia technicznego na pełną kontrolę oraz weryfikację samochodów wraz z załadunkiem. Dzięki czemu zabezpieczamy dodatkowo możliwość wykorzystania nadużyć, jakie mogą zaistnieć podczas transakcji załadunku, ważeń czy sprzedaży. Rzeczywista waga wyświetlana w systemie w sposób ciągły.

1a 1
2016_05_20_12_02_15_799_c19_2131313 2016_05_20_07_02_15_471_c19_5-bang-5